* Genealogie Kelderman(s)
Genealogie van de Familie Kelderman
Voorna(a)m(en):  Familienaam: 
[Geavanceerd zoeken]  [Familienamen]

Privacyverklaring Genealogische Website Kelderman(s)

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Bovendien stelt www.g-kelderman.nl (de “Website”) naamgenoten en belangstellenden in staat om op verzoek genealogische informatie te verkrijgen, van stambomen Kelderman(s).Uiteraard met toestemming van auteurs die deze gegevens beschikbaar hebben gesteld.Tevens kunt u familie-foto’s beschikbaar stellen voor genealogische doeleinden.

In deze Privacyverklaring informeer ik u over de wijze waarop ik uw persoonsgegevens kan verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Dat ben ik, Gerard Kelderman, is alleen verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Doeleinden van de gegevensverwerking.

Uw persoonsgegevens en informatie door u verstrekt worden door ons verwerkt voor het beheren en vergroten van genealogie Kelderman(s) en deze te publiceren op de website. Bovendien u als aanvrager te helpen met uw vraagstuk m.b.t. een overleden persoon in uw stamboom: uw naam-emailadres en telefoonnummer. Daarnaast de vrije ingevulde informatie over de inmiddels overleden persoon.

De naamgenoot of belangstellenden die informatie beschikbaar stelt, bepaalt in welke mate haar of zijn informatie over de stamboom en andere informatie van de familiesite zichtbaar en vindbaar is voor andere . Om de privacy te beschermen, voorkomt de website binnen haar mogelijkheden dat gegevens over levende personen, zonder hun toestemming, aan vreemden wordt vrijgegeven. Als dergelijke gegevens worden opgenomen dan zijn deze alleen zichtbaar op het besloten gedeelte van de website.

Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?

Jouw persoonsgegevens worden alleen door jou aan mij verstrekt, via het invullen van een formulier, of via de email.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen neem ik passende administratieve en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Deze site is daarvoor o.a. SSL/TLS beveiligd.

Alleen ik heb toegang tot jouw persoonsgegevens.>/p>

Welke rechten heb je en hoe kun je deze uitoefenen?

De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen: • Recht op inzage in jouw persoonsgegevens; • Recht op verbetering/aanvulling van jouw persoonsgegevens; • Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens; • Recht op het beperken van de verwerking van jouw persoonsgegevens; • Recht op bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens. Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kun je schriftelijk indienen via mijn contactformulier waarna je binnen 48 uur een bevestiging zal ontvangen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij ik wettelijk verplicht ben deze gegevens langer te bewaren. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Links

Op de websites van www.g-kelderman.nl zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. G.Kelderman kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Verklaring van de betreffende website te lezen.

Wijzigingen

Ik hou mij het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Ik zal je hiervan op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen.

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoet. Als je vragen hebt over dit privacyverklaring kun je contact met mij opnemen.

G.Kelderman